Kontakt informacije

JU Muzeji i galerije Podgorice

Marka Miljanova 4, 81000 Podgorica

Telefon: +382 (0)20 242-543

Fax: +382 (0)20 242-605

E-mail: pgmuzej@t-com.me

Dragan Radović, viši kustos

Telefon: +382 (0)69 367 322

E-mail: gacooyu@yahoo.com

Miloš Živanović, arheolog

Telefon: +382 (0)67 784 458

E-mail: pufferz@gmail.com

Društveni mediji